1990 Genel Nüfus Sayımı
İdari Bölünüş
Sosyal ve Demografik Nitelikler
Ekonomik Nitelikler
Hanehalkı Nitelikleri
İdari Birim
Tablo Formatı:
Bilgi ve Açıklamalar: