Tanımlar
Tümü - A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S T U Ü V Y
Terim Açıklama
Uyumlaştırma Sınıflamaların uyumlaştırılması, mümkün olduğunda, benzer ve farklı sınıflamaların altında yatan kavramların ve bunların benzer ve farklı tanımlarının, her bir sınıflamanın şartlarıyla ilgili sınırlamaların elverdiği ölçüde ilişkilendirilebilecek sınıflamalar üretmek amacıyla birbirine uyumlu hale getirilmesini içerir. Uyumlaştırma, verilerin analiz edilmesi amacına yönelik olarak, benzer tanım ve sınıflamaların kullanılması yoluyla ya da standartlar ve sınıflamalar arasında karşılaştırma yapma yollarını anlatan açıklamalardan oluşan karmaşık bir küme aracılığıyla birleştirilmesi ya da karşılaştırılması sürecidir. Sınıflamaların uyumlaştırılmasında, sınıflamaların değişik yapılarından gelen maddelerin ortak gruplandırılmasına ve yeniden gruplandırılmasına yönelik yapı blokları belirlenir. Sınıflamalar arasındaki küçük farklılıkların azaltılması ya da elenmesi bu süreci kolaylaştırılır. Sınıflamaların uyumlaştırılması, ilgili sınıflamaların sorumluları arasında devamlı ve düzenli olarak işbirliği ve bilgi alışverişi olmasını gerektirir. Bu gibi bir alışverişin olmaması durumunda benzer kavram ve kategoriler farklı şekillerde yorumlanır. Uyumlaştırma sürecinde sınıflamalar, referans, türetilmiş ya da ilgili sınıflamalar olarak açıklanabilir.
Uzmanlaşma Oranı Bir sınıflama dahilindeki kategorilerin homojenliğine değer biçilmesine yardımcı olur. Uzmanlaşma oranı bir kategoride yer alan gözlemlerin bu gözlemler için kullanılan kitleyi bir bütün olarak ne derecede yansıttığını ölçer. (Örneğin; sanayi istatistiklerinde uzmanlaşma oranı bir ürün ve hizmetler sanayisinin o sanayiye özgü çıktısının toplam çıktısına oranıdır.) .

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK