Tanımlar
Tümü - A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S T U Ü V Y
Terim Açıklama
Referans Sınıflamalar Referans sınıflamalar, konu alanına bağlı olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ya da Dünya Gümrük Örgütü´nün (WCO) kurulları gibi Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu ya da diğer yetkili uluslararası kurullar tarafından onaylanan uluslararası anlaşmaların ürünü olan ekonomik ve sosyal sınıflamalardır. Dolayısıyla, referans sınıflamalar geniş ve resmi kabul görmüştür ve sınıflamaların hazırlanmasına yönelik kılavuz ilkeler olarak tavsiye edilmektedir. Kategorilerin yapısı, karakteri ve tanımı göz önünde bulundurulmak suretiyle diğer sınıflamaların geliştirilmesi ya da revize edilmesine yönelik modeller olarak kullanılabilirler.
Referans Sınıflamaları Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu ya da ILO, IMF, UNESCO gibi kendi konularına ilişkin alanlarda yetkin uluslararası kuruluşlar tarafından uluslararası anlaşmalarla kabul edilen ekonomik ve sosyal sınıflamalardır. Bu nedenle referans sınıflamaları yaygın ve resmi şekilde kabul görmüş ve sınıflamaların hazırlanması için rehber olarak tavsiye edilmiştir. Referans sınıflamaya örnek olarak Birleşmiş Milletlerin ISIC Rev.3´ü (International Standart Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 3) verilebilir.
Revize Edilmiş Sınıflama Bir önceki sınıflamanın yerini alan sınıflamayı ifade eder. Sınıflamada yapılan bir değişikliğin sınıflama adının değişmesiyle sonuçlanması gerekmemektedir; bu bir versiyon numarası kullanılması yoluyla da belirtilebilir. (Örneğin; ISIC Rev. 3, ISIC Rev.2´nin yerini almıştır.) Revize edilmiş bir sınıflama genellikle kavramsal temelin, benzerlik ölçütlerinin ve/veya kapsama alanının yeniden düşünülmesini içerir ve güncellenmiş sınıflamadan ayrı tutulması gerekir.
Revizyon Planları HS´in revizyon süresi 5 yıldır. HS 2001´de 1 Ocak 2002´de sunulmak üzere güncellenmiştir. Tutarlılık ve şeffaflık gibi unsurlar nedeniyle bağlantılı sınıflamalara ilişkin yapılan revizyonların eşzamanlı gerçekleşmemesinden dolayı, Eurostat ve BM, ISIC/CPC ve NACE/CPA´nın güncellenmesi/revizyonu için ortak bir zaman planı belirlemiştir: 2002 ISIC/CPC (ve NACE/CPA) güncellemesi 2007 ISIC/CPC (ve NACE/CPA) revizyonu Güncellenmiş NACE ve CPA, BM ve Eurostat arasında yakın bir işbirliğiyle ISIC ve CPC´nin güncellenmesine paralel olarak geliştirilmiştir.

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK