Tanımlar
Tümü - A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S T U Ü V Y
Terim Açıklama
ISCO - 88- İş Bir kişi tarafından yapılan ya da yapılması beklenen görev ve sorumluluklar kümesi olarak tanımlanır. ISCO-88´e göre ise iş, sınıflaması yapılan istatistiksel birimdir. Ana görev ve sorumluluklar bakımından büyük oranda benzer özellikleri olan bir iş kümesi, bir mesleği oluşturur. Kişilerin, geçmişteki, şimdiki veya gelecekteki işi ile ilişkili olarak meslekleri sınıflandırılır.
ISCO- 88 Beceri Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneği olarak tanımlanır. ISCO-88´in amaçları doğrultusunda, becerinin şu iki boyutu bulunmaktadır: (a) Beceri seviyesi; ilgili görev ve sorumlulukların zorluklarını ve sıralamasını gösteren bir yapıdır. (b) Beceri uzmanlaşması; üretilen mal ve hizmetlerin türleri ile birlikte, çalışılan malzemeler ile kullanılan makine ve aletlerle ilgili gerekli bilgi alanı olarak tanımlanır.
ISCO-88 Revize edilen Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (ISCO-88, International Standard Classification of Occupations), idari kayıtlar ile birlikte nüfus sayımları ve diğer istatistiksel araştırmalardan elde edilen meslekler ile ilgili bilgilerin biraraya toplanması ve sınıflanmasına yönelik bir sistemi sağlamaktadır. ISCO-88, Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması ISCO-68´in yerine kullanılacak bir revizyondur. Bu revizyon, 1982 ve 1987´de Cenevre´de Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan, 13. ve 14. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri konferanslarının önerilerine ve kararlarına uygun olarak yapılmıştır. 14. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı, ISCO-88´i onayladı ve mesleklerle ilgili istatistiklerin toplanması, işlenmesi vb. işlerde her ülkenin meslek bilgilerinin uluslararası kullanımını kolaylaştırmak amacıyla, meslek bilgilerinin ISCO-88 sistemine çevrilebilirliğini sağlamaları gerektiği önerisinde bulundu. Dolayısıyla, ISCO-88 uluslararası çalışma istatistikleri ile ilgili standartlardan birisidir.
ISCO-88- Amac ISCO-88´in üç ana amacı vardır. Birinci amaç, ulusal meslek verilerinin uluslararası kullanımını sağlayarak, ulusal istatistikçilerin mesleklerle ilgili uluslararası iletişimlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olmaktır. İkinci amaç , uluslararası göç ve işe yerleştirme gibi konularla bağlantılı olan hareket esaslı faaliyetler ile özel karar almaya yönelik yapılacak araştırmalarda kullanışlı olabilecek bir formda, uluslararası meslek verilerinin üretilebilmesine olanak sağlamaktır. Üçüncü amaç ise, ulusal meslek sınıflamalarını geliştiren veya revize eden ülkelerin bir model oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Ancak, bir ülkenin kendi meslek sınıflamasının ulusal işgücü piyasasının yapısını tam olarak yansıtması gerektiğinden, ISCO-88´in bir model olarak mevcut ulusal meslek sınıflamasının yerini almasının amaçlanmadığının da belirtilmesi gerekir 1. Bununla birlikte, kavram ve yapı olarak, ISCO-88 ile aynı düzende meslek sınıflamalarına sahip olan ülkelerin de, meslek istatistiklerine uluslararası karşılaştırılabilirlik özelliği kazandırmak için gerekli işlemleri geliştirmelerine kolaylık sağlayacaktır.Ülkeler, birçok durumda kendi sınıflamaları için ISCO-88´de içerilenden daha ince bir yapıyı ve tanım ayrıntılarını geliştirmeyi de arzulayabilirler. Bazı durumlarda ise, ücret hesapları, meslek rehberliği ve eğitimi, işe yerleştirme hizmetleri veya bir mesleğe ait özel hastalık ve ölüm oranlarının analizi gibi İşin İçeriğine İlişkin Faktörler ile ayrıntılı meslek tanımları hakkında kodlanmış bilgilere de sahip olmak isteyebilirler.

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK