Tanımlar
Tümü - A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S T U Ü V Y
Terim Açıklama
Hiyerarşi Sınıflamanın en genelden en ayrıntılı ayrıntı düzeyine doğru düzenlendiği sınıflama yapısını ifade eder. Her bir sınıflama seviyesi sınıflamanın bir sonraki en düşük seviyesindeki kategoriler bazında ifade edilir.
Hizmet Veya Ev Tipi Makineler Esas itibariyle evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ev tipi makine ve ekipmanlardır, örneğin ev tipi çamaşır makinesi.
HOMOJEN ÜRETİM BİRİMİ(HÜB) Homojen girdileri, üretim süreci ve çıktıları ile tanımlanan tek bir faaliyettir. HÜB yapaydır.herhangi bir fiziksel, iktisadi ya da muhasebe gerçekliğine bakmaz.Bundan dolayi değeri gözlem sürecinde kullanılacak birimlerden çok toplanacak değişkenler ile ilişkilidir.
Homojenlik (Homojen) İyi bir sınıflamanın özelliklerinden biri kategorilerindeki oldukça yüksek homojenliktir. Homojenlik, kategorilerin benzer özelliklere sahip bileşenlerden oluşma derecesinin ölçümüdür ve sistemli bir şekilde gruplar haline getirme ve sınıflandırılan kitlenin üyelerinin tablolanması yoluyla elde edilir. Homojenlik oranları, sınıflama dahilindeki varyantı en aza indirgemek üzere matematiksel bazda tanımlanır.
HS Harmonize sistem merkezi ürün sınıflamaları için bloklar oluşturulmasını sağlayarak, revize edilmiş uluslararası ekonomik sınıflamalar sisteminin gelişmesinde bir anahtar rol üstlenmiştir. HS Dünya Gümrük Organizasyonu tarafından dış ticaret için kararlaştırılmış, bir uluslararası gümrük ürün sınıflamasıdır. Diğer birçok ülke gibi, Üye Ülkeler 1988´den beri HS´yi hem gümrük tarifeleri hem de dış ticaret istatistikleri için kullanmaktadır. HS hiyerarşik olarak yapılandırılmış bir mal sınıflamasıdır. Her biri 2 dijitlik nümerik kodla belirlenen 96 bölüme ayrılmıştır. Bölümler başlıklara, başlıklar da yaklaşık olarak 5000 alt başlığa bölünmüştür. Başlıklar dört dijit, alt başlıklar ise altı dijitlik bir nümerik kod vasıtasıyla belirlenmiştir. HS temel olarak malları yani fiziksel boyutu olan ürünleri kapsasa da, aynı zamanda elektriği de içerir. HS´nin yapısı herhangi bir mal kaleminin sistem içindeki belli bir başlık altında yer almasını sağlayacak şekildedir. Bu nedenle, HS hizmetleri kapsamaz, fakat hizmetlerin fiziksel gösterimini (örneğin mimarlık projeleri, yazılım disketleri, vb.) açık bir şekilde kapsar.HS 1.1.2002´de uygulanmak üzere revize edilmiştir.
Hukuki Varlıklar Temel olarak kurumlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ya da devlet birimleri gibi sosyal güvenlik fonları olan ve üretim yapma amacına yönelik olarak oluşturulmuş varlıklardır. Mal, varlık ve yükümlülük edinebilirler, kendi adlarına başka birimlerle ticari faaliyet ve işlemlerde bulunabilirler.

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK