Tanımlar
Tümü - A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S T U Ü V Y
Terim Açıklama
Geçerlilik Dönemi Herhangi bir belge, sınıflama ve benzerinin uygulanabilir ya da kullanılabilir olduğu zaman dilimini ifade eder. Sınıflamada, revize edilmiş versiyonun eski sınıflamanın yerini almasından önce üst üste gelen bir zaman dilimi olur.
Geçici Çalışanlar Geçici çalışanlar, süresi ulusal koşullara göre belirlenen açık veya dolaylı iş sözleşmesi ile kısa dönemli çalışanlardır. Bu çalışanlar, iş sözleşmelerinin belli özelliklerine göre ücretli çalışanlar veya kendi hesabına çalışanlar olarak sınıflandırılabilir.
Giriş Sınıflamanın niyetini, amacını, kapsama alanının ve kapsamın ana hatlarını çizen bir giriş açıklamasıdır.
GİRİŞİM Yasal birimlerin, özellikle var olan kaynaklarının dağıtımında belli bir otonomi derecesinde karar verme gücüne sahip, mal ve hizmet üreten organizasyonel birim olan en küçük kombinasyonudur. Tanım, faaliyete yada yere göre homojenlik konusunda herhangi bir referans yapmamaktadır. ´bir Girişim, bir ya da daha çok faaliyeti, bir ya da daha çok mekanda gerçekleştirir.´ Girişim ESA 95´de belirtilen kurumsal birimine takabül eder. Girişim kavramının doğru biçimde anlaşılması için, bunun birçok yasal birimden meydana gelebileceğini unutmamak önemlidir. Bir sahibe bağlı yasal birimlerin birleştirilmesi yanlızca birleşim ´karar vermede otonomi´ şartını sağlıyorsa söz konusudur. Yasal birimlerin ne zaman bir Girişim altında toplanacağı ve ne kadar ileriye gidileceği sorusu hala akılda durmaktadır. Buna göre girişim grubları; 1. Girişim Grubunun içinde olan, Girişim grubunun diğer parçalarına dahili yardımcı hizmet sağlayan Yasal Birimler; 2. Dikey entegrasyona göre organize edilen Yasal Birimler; 3. Yatay entegrasyona göre organize edilen Yasal Birimler;
GİRİŞİM GRUBU Yasal ve/veya finansal bağlarla bağlanan girişimler ortaklığıdır.Bu birim, artan küreselleşme ile birlikte önem kazanmaktadır. Diğer bütün gruplar ulusal sınırlar arasında kalmışken, Girişim grubunun hiçbir sınırlaması yoktur; basit olarak tüm yasal birimler ile alışagelmiş sahiplik ve kontrolü birleştirir. Gerçekten de, Yasal birimler bu birimin ilk temel yapıtaşıdır.
Gruplar Haline Getirme/Grubu Bolme Hiyerarşik bir sınıflandırmada ya da ağaç yapılı sınıflamada kategoriler, her küme için genelden ayrıntılı seviyelere doğru gruplar haline getirilir. Her bir kümedeki kategoriler gruplar haline getirilebilir (bir araya getirme) ya da gruplar bölünebilir (ayırma). Örneğin, çok seviyeli hiyerarşik bir sınıflama her bir seviyenin ayrıntılarının toplamı bir üst seviyeye denk gelecek şekilde yapılandırılır. Bu şekilde, gözlemler belirli amaçların ilgi alanlarının ayrıntı seviyesinde yapılabilir. Daha düşük seviyelerde yapılan gözlemler daha çok toplanmış seviyelerde (gruplar haline getirilmiş) gözlemler temin etmek amacıyla toplanabilir ve uygun manipülasyonlar çerçevesinde daha yüksek seviyelerdeki gözlemler daha düşük seviyelerde ifade edilebilir (bölünmüş gruplar).
GSYİH Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK