Tanımlar
Tümü - A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S T U Ü V Y
Terim Açıklama
Faaliyet Ekipman, işgücü, imalat teknikleri, bilgi ağları ya da montaj ürünleri gibi kaynaklarla belirli mal ya da hizmetlerin yaratılması durumunda bir faaliyetin gerçekleşmesinden söz edilir. Bir faaliyet ürünlerin (mal veya hizmet) girdisi, üretim süreci ve ürün çıktısı ile tanımlanır. Uygulamada üretim birimlerinin çoğu karma özellik gösteren faaliyetleri yürütür. Ana faaliyetin saptanması, bir birimin belirli bir NACE Rev.1.1 başlığı altında yer alması açısından gereklidir.
FAALİYET TÜRÜ BİRİMİ (FTB) Faaliyet türü birimi bir girişimin bütün parçalarını gruplamak suretiyle bir faaliyetin başarımına NACE sınıf seviyesi (4 hane) de katkıda bulunur ve girişimin bir ya da daha çok alt bölümlerine karşılık gelir.Girişim bilgi sistemi her FTB için en az üretimi, ara tüketimi, işgücü maliyetlerini, faaliyet fazlasını ve istihdam ve brüt sabit sermaye yapısını göstermek ya da hesaplamak becerisine sahip olmalıdır. FTB gerçekten de, tanım olarak, faaliyet fazlası ve diğer üretim gereçleri üzerinde verinin kullanılabilir olduğu gerçek bir gözlem birimidir. Aslında FTB, üretim sürecindeki işlemdir.
Formatlar Format(lar) bir sınıflamanın içeriğinin ve yapısının sunulmasına yönelik olarak kullanılan düzenleme ya da usul stilini ifade eder. Format(lar) aynı zamanda basılı kopya ya da elektronik ortamda saklamayı, kullanılan programları, metinde kullanılan punto, ebat ve nitelikleri de ifade edebilir.

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK