Açıklama
Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013
Sınıflama sözlükleri, verinin daha kolay kodlanmasını sağlayan ve aynı koddaki değişik tanımları içeren listelerdir. ISCED-F, 2013 sözlüğü; Yükseköğretim Kurulu´nun (YÖK) tüm eğitim programları (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tababet) ve Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı örgün ve yaygın eğitim programları ile orijinal ISCED-F, 2013 alan kodlarının karışımından oluşmaktadır.
Detay | Listeye Dön

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK