Sınıflama Türleri
Sınıflama Tür Adı
1. Faaliyet Sınıflamaları
2. Ürün Sınıflamaları
3. Dış Ticaret Sınıflamaları
4. Amaca Göre Sınıflamalar
5. Coğrafi Sınıflamalar
6. Çevre Sınıflamaları
7. Eğitim Sınıflamaları
8. Sağlık Sınıflamaları
9. Meslek Sınıflamaları
10. Ulusal hesaplar
11. Diğer Sınıflamalar
12. Yönetmelikler
13. Standard Kod Listeleri (TÜİK için geliştirilmiştir) *Kullanıma Açıktır*
16. Standart Kod Listeleri (ÜRETİM) YENİ SÜRÜM
Açıklama

Ülkelerin ekonomik ve sosyal yapı özelliklerinin incelenmesinde istatistiki bilgilere ihtiyaç vardır. Bu bilgilerin gerek kullanıcılar arasında, gerekse uluslararası alanda anlaşılabilir olması ortak sınıflamalara uygun  üretilmelerine bağlıdır. Küreselleşmenin her geçen gün etkilerinin arttığı günümüzde ve içinde bulunduğumuz bilgi çağında, farklı dilleri konuşan, ya da, farklı amaçlara sahip bilgi kullanıcılarının sağlıklı iletişimi ancak, ortak bir dil olan sınıflamalar ve kodlama sistemleri aracılığıyla mümkün olabilmektedir.

Sınıflamaların ana çatısı, Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UNSD), Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Para Fonu (IMF), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gibi özel konularda uzmanlık faaliyeti yürüten yetkili uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilmektedir.

Ulusal düzeydeki ihtiyaçları karşılamak amacı ile geliştirilen ulusal sınıflamalar ile uluslararası kabul gören sınıflamalar arasında geçişin sağlanması koşulu ile ülkelere kendi ulusal sınıflamalarını oluşturma esnekliği sağlanmaktadır.Sınıflamalar için genellikle kısaltılmış bir isim kullanılmaktadır. Örneğin; Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması, Üçüncü Revizyon`u yerine ISIC Rev.3; Merkezi Ürün Sınıflaması 1.0 Versiyonu yerine ise CPC V1.0 kullanılmaktadır. Sınıflama birimi, sınıflamada sıralanan en temel birimdir (örneğin; sınıflama birimi bir faaliyet sınıflamasında kuruluş veya girişimken, mesleki bir sınıflamada iştir).

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK