11. Diğer Sınıflamalar
No Kısa Adı Tam Adı Sahibi
1 CLUSTERS Toprak Kullanım Sınıflaması EUROSTAT
2 CORINE Arazi Örtüsü Sınıflaması EUROSTAT
3 FOS-2007 Bilim ve Teknoloji Alanları Sınıflaması EUROSTAT
4 ICATUS Zaman Kullanım için Faaliyetlerin Uluslararası Sınıflaması Birleşmiş Milletler
5 ICCS İstatistik Amaçlı Uluslararası Suç Sınıflaması BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi
6 ICSE-1993 Uluslararası İşteki Durum Sınıflaması,1993 ILO
7 IMALAT SANAYI TEKNOLOJI SINIFLAMASI İmalat Sanayi Teknoloji Sınıflaması EUROSTAT
8 Korunan Alan Sınıflaması Korunan Alan Sınıflaması ...
9 LOCARNO Uluslararası Endüstriyel Tasarım Sınıflaması WIPO
10 MIGS Ana Sanayi Grupları * Değişti * EUROSTAT
11 NABS Bilimsel Programların ve Bütçelerinin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması EUROSTAT
12 SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGELER TÜİK
13 SIAC Uluslararası Standart Yaş Sınıflaması * Değişti * Birleşmiş Milletler

Açıklama

ARAZI ÖRTÜSÜ / TOPRAK KULLANIMI  SINIFLAMALARI

Corine sınıflaması, üç seviyeli bir hiyerarşik temel üzerine kurulmuştur. Her bir seviyesi, bir bireysel ölçeğe karşılık gelmektedir. Seviye III, 44 kategoride 1/100,000`de bilgi toplamaktadır. Seviye II, 1/500,000 ve 1/1,000,000 ölçeklerine karşılık gelmektedir. Seviye I, dünya ölçeği üzerine temel isabetli gözlenebilir toprak örtüsünün kategorilerine kaşılık gelmektedir. Seviye I ve II, bütünleme seviyeleridir.Corine Toprak Örtüsünün amacı, Avrupa Birliği içindeki toprak örtüsü ve çevrenin durumu konularında bilgi sağlamaktır. Corine Toprak Örtüsü, araştırma yürütülen her bir ulusal bölgeyi kapsayan bir kartografik alettir.Metodolojisi, uydu fotograflarının yorumlamasına dayalıdır. Bu durum üç aşamadan oluşur: uydu verilerinin seçimi için ilk çalışma, dışsal bilginin toplanması ve 1/100,000`lik bir özet haritanın oluşturulması; taklit renkli görüntülerin oluşturulması, ve bu görüntülerin yorumlanması (bilgisayarla veya başka şeylerle). İkinci aşama esnasında, sadece 25ha`dan daha fazla olan birimler ayrılır.  Sınıflamanın üç dijitli bir kodu, o zaman onlarla ilişkilendirilir.Cluster sınıflaması  toprak kullanım istatistikleri için kullanılan bir sınıflamadır.

Sınıflamaların karşısında bulunan `Birleşmiş Milletler` ve `Eurostat` yazılarına tıklandığında, sınıflamaların orijinallerine ulaşılmaktadır. `Birleşmiş Milletler` yazısına tıklandığında  Birleşmiş Milletler`in sınıflama sunucusuna, `Eurostat` yazısına tıklandığında ise Eurostat`ın sınıflama sunucusuna (RAMON) ulaşılmaktadır.

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK