4. Amaca Göre Sınıflamalar
No Kısa Adı Tam Adı Sahibi
1 COFOG Devlet Fonksiyonlarının Sınıflandırılması Birleşmiş Milletler
2 COFOG-COICOP-COPNI-COPP Amaca Göre Sınıflamalar * Değişti * Birleşmiş Milletler
3 COPNI Hanehalklarına Hizmet Veren Kar Amacı Olmayan Kuruluşların Amaca Göre Sınıflaması Birleşmiş Milletler
4 COPP Üreticilerin Giderlerinin Amaca Göre Sınıflaması Birleşmiş Milletler
5 ECOICOP Amaca Göre Bireysel Tüketimin Sınıflaması EUROSTAT

Açıklama
AMACA GÖRE SINIFLAMALAR
Amaca göre sınıflamaların amacı, çeşitli birimler tarafından gerçekleştirilen harcamaların amaca göre sınıflanmasıdır.
Bu sınıflamalar, esas itibariyle Milli Gelir Sistemi (SNA 1993) ve Avrupa Birliği Milli Gelir Sistemi (ESA 1995)´e hizmet etmek üzere geliştirilmiş dört fonksiyonel sınıflamalardır :
  • 1. I. Kişisel Tüketim Harcamalarının Amaca göre Sınıflanması (COICOP - Classification of Individual Consumption by Purpose)
  • 2. II. Hane halklarına Hizmet Veren Kar Amacı gütmeyen Kuruluşların Amaca Göre Sınıflanması (COPNI - Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households )
  • 3. III. Devlet Fonksiyonlarının Sınıflanması (COFOG - Classification of the Functions of Government )
  • 4. IV. Üretici Giderlerinin Amaca Göre Sınıflanması (COPP - Classification of the Outlays of Producers by Purpose)
Sınıflanmaların yeniden yapılandırılmasına 1995´te başlanmış ve nihai versiyon 1999 Mayısında BM İstatistik Komisyonu´nda onaylanarak kullanıma sunulmuştur.Çalışmanın sorumluluğunu OECD ve BM İstatistik Bölümü (UNSD) birlikte paylaşmaktadırlar. COICOP, COPNI ve COFOG sınıflamalarından OECD sorumlu, COPP sınıflamasından ise UNSD sorumludur.


Sınıflamaların karşısında bulunan `Birleşmiş Milletler` ve `Eurostat` yazılarına tıklandığında, sınıflamaların orijinallerine ulaşılmaktadır. `Birleşmiş Milletler` yazısına tıklandığında  Birleşmiş Milletler`in sınıflama sunucusuna, `Eurostat` yazısına tıklandığında ise Eurostat`ın sınıflama sunucusuna (RAMON) ulaşılmaktadır.

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK