10. Ulusal hesaplar
No Kısa Adı Tam Adı Sahibi
1 BOP Ödemeler Dengesi * Değişti * Birleşmiş Milletler
2 GÖDHS (EBOPS), 2010 Genişletilmiş Ödemeler Dengesi Hizmetler Sınıflaması, 2010 * Değişti * Birleşmiş Milletler
3 Kamu Sektörü Sınıflaması, 2018/2019 Kamu Sektörü Sınıflaması, 2018/2019 * Değişti * TÜİK
4 Kamu Sektörü Sınıflaması, 2020/1 Kamu Sektörü Sınıflaması, 2020/1 TÜİK

Açıklama

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK