8. Sağlık Sınıflamaları
No Kısa Adı Tam Adı Sahibi
1 ATC Yapısal Tedavi Edici Kimyasallar Sınıflaması * Değişti * Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
2 COD-1998 Avrupa Ölüm Nedenleri Listesi 1998 EUROSTAT
3 ICD - 10 Hastalıklar ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması , Versiyon 10 (Yandaki (Dünya Sağlık Örgütü (WHO)) linkine tıklayınız.) * Değişti * Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
4 ICD-O Uluslararası Onkoloji Hastalıkları Sınıflaması (Yandaki (Dünya Sağlık Örgütü (WHO)) linkine tıklayınız.) * Değişti * Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
5 ICF - 2001 İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması- 2001 (Yandaki (Dünya Sağlık Örgütü (WHO)) linkine tıklayınız.) * Değişti * Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Açıklama

 ICD-10 (International Statisticalk Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision) -Hastalıkların ve sağlıkla ilgili Sorunların Uluslararası İstatistisel Sınıflaması: Hastalık istatistiklerinin toplanması, derlenmesi ve yayınlanmasını amaçlamaktadır. Bu sınıflamaların çevirisi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıştır.

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK