7. Eğitim Sınıflamaları
No Kısa Adı Tam Adı Sahibi
1 FOET,1999 FOET 99, Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması Birleşmiş Milletler
2 ISCED 1997 Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması, 1997 * Değişti * UNESCO
3 ISCED 2011 Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması, 2011 UNESCO
4 ISCED-F, 2013 Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013 UNESCO

Açıklama
ISCED (International Standard Classification of Education)-Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitimin hangi yöntemle verildiğine bakmaksızın, özel eğitime ihtiyaç olanları da içerecek şekilde çocuklar, gençler ve yetişkinler için bütün örgün ve yaygın eğitimleri sağlayan kurumları kapsamaktadır.ISCED, ulusal eğitim sistemlerinin yapısı ve ülkenin ekonomik gelişmişlik seviyesi her ne olursa olsun, eğitim politikası analizlerini yapmak ve karar vermeyi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış çok amaçlı bir sistemdir ve eğitim seviyesi ile eğitim alanı olmak üzere iki ana eksende toplanmıştır.

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK