2. Ürün Sınıflamaları
No Kısa Adı Tam Adı Sahibi
1 CPA 2002 Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması CPA 2002 EUROSTAT
2 CPA 2008 Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008 EUROSTAT
3 CPA 2.1 Avrupa Birliğinde Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, Versiyon 2.1 EUROSTAT
4 CPC REV.2 Merkezi Ürün Sınıflaması, Versiyon,2 Birleşmiş Milletler
5 ITS 1997 İnşaat Tipleri Sınıflaması 1997 TÜİK
6 JQ1 ORMAN ÜRÜN KODLARI TÜİK
7 NST 2000 Ulaştırma İstatistikleri İçin Standart Mal Sınıflaması, 2000 EUROSTAT
8 NST 2007 Ulaştırma İstatistikleri İçin Standart Mal Sınıflaması - 2007 EUROSTAT
9 NSTR Ulaştırma İstatistikleri İçin Standart Mal Sınıflaması EUROSTAT
10 NSTR-TR Ulaştırma İstatistikleri İçin Ulusal Standart Mal Sınıflaması EUROSTAT
11 PRODCOM 2006 PRODCOM LİSTESİ 2006 EUROSTAT
12 PRODCOM 2007 PRODCOM LİSTESİ 2007 EUROSTAT
13 PRODTR 2006 PRODTR listesi (Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi), 2006 versiyonu TÜİK
14 PRODTR 2007 PRODTR listesi (Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi), 2007 versiyonu TÜİK
15 PRODTR 2008 PRODTR listesi (Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi), 2008 versiyonu EUROSTAT
16 PRODTR 2009 PRODTR listesi (Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi), 2009 versiyonu EUROSTAT
17 PRODTR 2010 PRODTR listesi (Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi), 2010 versiyonu TÜİK
18 PRODTR 2011 PRODTR listesi (Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi), 2011 versiyonu TÜİK
19 PRODTR 2012 PRODTR listesi (Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi), 2012 versiyonu TÜİK
20 PRODTR 2013 PRODTR listesi (Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi), 2013 versiyonu TÜİK
21 PRODTR 2014 PRODTR listesi (Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi), 2014 versiyonu TÜİK
22 PRODTR 2015 PRODTR listesi (Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi), 2015 versiyonu TÜİK
23 PRODTR 2016 PRODTR listesi (Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi), 2016 versiyonu EUROSTAT
24 PRODTR 2017-2018 PRODTR listesi (Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi), 2017-2018 versiyonu * Değişti * EUROSTAT
25 TAORBA 2002 Ulusal Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Ürünleri Sınıflaması,2002 TÜİK
26 TAORBA 2008 Ulusal Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Ürünleri Sınıflaması,2008 EUROSTAT
27 TAORBA 2008_2 Ulusal Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Ürünleri Sınıflaması,2008_2 TÜİK
28 TAORBA 2.1 Ulusal Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Ürünleri Sınıflaması, Versiyon 2.1 TÜİK
29 US-97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI-US 97 TÜİK

Açıklama
ÜRÜN SINIFLAMLARI

Ekonomik faaliyetler sınıflamasının bir düzeyi genelde kendi karekteristik mal yada hizmetlerinin çıktısıyla ilgili olarak tanımlanabilir. Kısa ve yıllık uygulamalı istatistiklerde ürün sınıflamaları her bir faaliyetin karekteristik ürünlerin tanımlanmasında kullanılan bir araçtır. Uluslar arası , Avrupa Birliği ve ulusal düzeydeki ürün sınıflamaları sistematik bir yapı içinde gereksınım duyulan ulusal üretim istatistikleri, uluslar arası üretim istatistiklerinin karşılaştırılmasına hizmet etmektedirler.

Sınıflamaların karşısında bulunan `Birleşmiş Milletler` ve `Eurostat` yazılarına tıklandığında, sınıflamaların orijinallerine ulaşılmaktadır. `Birleşmiş Milletler` yazısına tıklandığında  Birleşmiş Milletler`in sınıflama sunucusuna, `Eurostat` yazısına tıklandığında ise Eurostat`ın sınıflama sunucusuna (RAMON) ulaşılmaktadır.

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK