1. Faaliyet Sınıflamaları
No Kısa Adı Tam Adı Sahibi
1 ISIC Rev.2 Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınflaması Rev. 2 Birleşmiş Milletler
2 ISIC Rev.3 Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması, ISIC Rev.3 Birleşmiş Milletler
3 ISIC Rev.3.1 Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması, ISIC Rev.3.1 Birleşmiş Milletler
4 ISIC Rev.4 Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması, ISIC Rev.4 Birleşmiş Milletler
5 ISICDEN ISICDEN EUROSTAT
6 NACE Rev.1.1 Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, NACE Rev.1.1 EUROSTAT
7 NACE Rev.2 Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması , NACE Rev.2 EUROSTAT
8 NACE Rev.2-Altılı NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması EUROSTAT
9 NACE Rev.2-Altılı, 2013 NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2013 EUROSTAT
10 NACE Rev.2-Altılı, 2014 NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2014 EUROSTAT
11 NACE Rev.2-Altılı, 2015 NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2015 EUROSTAT
12 NACE Rev.2-Altılı, 2016 NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2016 TÜİK
13 NACE Rev.2-Altılı, 2017 NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2017 TÜİK
14 NACE Rev.2-Altılı, 2018 NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2018 TÜİK
15 NACE Rev.2-Altılı, 2020 NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2020 TÜİK
16 NACE Rev.2-Altılı, 2021 NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2021 TÜİK

Açıklama

FAALİYET SINIFLAMALARI
Faaliyet sınıflamaları ekonomik alanda faaliyet gösteren tüm istatistiki birimler ile ilgili verilerin mümkün olduğunca homojen kategorilere ayıran ve sunumunu sağlayan, birimlerin ana faaliyetlerini belirleyen ve uluslararası veri karşılaştırmayı sağlayan sınıflamalardır.
Bu sınıflamalar :

  • 1. NAICS : Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri`nde kullanılan ekonomik faaliyet sınıflamasıdır.
  • 2. ANZSIC : Avustralya ve Yeni Zelanda ülkelerinde kullanılan standart sanayi sınıflamasıdır.
  • 3. ISIC : Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan ve tüm dünyada kullanılması önerilen ekonomik faaliyetlerin sınıflamasıdır.
  • 4. NACE : Avrupa Birliği ülkeleri tarafından ISIC sınıflamasından türetilen ve üye ülkelerde zorunlu olarak kullanılan ekonomik faaliyet sınıflamasıdır.


Sınıflamaların karşısında bulunan `Birleşmiş Milletler` ve `Eurostat` yazılarına tıklandığında, sınıflamaların orijinallerine ulaşılmaktadır. `Birleşmiş Milletler` yazısına tıklandığında  Birleşmiş Milletler`in sınıflama sunucusuna, `Eurostat` yazısına tıklandığında ise Eurostat`ın sınıflama sunucusuna (RAMON) ulaşılmaktadır.

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK