9. Meslek Sınıflamaları
No Kısa Adı Tam Adı Sahibi
1 ISCO-08 Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması - ISCO 08 ILO
2 ISCO-88 Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması - ISCO 88 ILO

Açıklama

Dünya genelinde yaşanan gelişmeleri ve değişimleri yansıtmak için, kurumumuzun da görüşlerini ve düşüncelerini belirtmek suretiyle katıldığı, 2003 yılından itibaren aktif bir şekilde güncellenmesi yapılan ISCO-88`in (Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması) yeni versiyonu olan ISCO-08, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayına hazır hale getirilmektedir. Ancak son haline getirilene kadar, sınıflama yapısı (Ana gruplar, Alt-ana gruplar, Gruplar ve Birim gruplar) yayınlanmıştır. Yakın zamanda sınıflamanın kategorilerinin tanımlarını da içeren bütün halindeki kitabı ILO tarafından yayına hazır olacaktır. Bu sınıflamanın kullanımına başlanmıştır. 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)`nun önemli bir yayını olan ISCO-88`in güncellenmiş hali olan ISCO-08, hem ülkelerin kendi  ulusal sınıflamalarının geliştirilmesinde hem de meslek bilgilerinin uluslararası karşılaştırmasını mümkün kılma yönünde kullanışlı bir modeldir. ISCO-88, bir işi yapmak için gerekli olan beceri, uzmanlık ve seviyeyi dikkate almaktaydı, ISCO-08 de aynı temele dayanmaktadır. Yine aynı şekilde, ISCO-08, ISCO-88 gibi, yapılan iş türüne göre dört tabakalı hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Ana grup sayısı değişmemesine rağmen, alt ana grup, grup ve birim grup sayılarında önemli bir artış olmuştur.

 

ISCO-08`e göre, bir meslek sınıflamasında sınıflandırılan esas nesneler işlerdir. ISCO meslek sınıflaması dünya düzeyindeki tüm meslekleri kapsamaktadır. Bazı meslekler, sadece bazı ülkelerde bulunmaktadır (Örneğin; timsah yetiştiricisi, köy şifacısı, büyücü hekim gibi). Bu sınıflamanın Türkçe’ye çevirisi, orijinaline bağlı kalınarak yapılmıştır. Çevisi yapılan tüm meslekler, ülkemizde de bulundukları anlamına gelmemektedir.

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK