Sınıflama Adı (Sınıflama Kısa Adı)
Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi, HS 2002 (HS 2002)
Sınıflama Yapısı
Arama
Açıklama
21 Düzey 1
97 Düzey 2
1257 Düzey 3
5237 Düzey 4
Yayın İndirebileceğiniz Formatlar
Excel   PDF   Word   XML  
Dönüşüm Tabloları Sözlükler
Görüntülenecek kayıt bulunamadı.
Sınıflama İşlem
Amaca Göre Bireysel Tüketimin Sınıflaması Detay
Açıklama
Ülke Kodları Standart Kod Listesi (Numerik) Detay
Açıklama
Açıklama

HS 2002
HS (Harmonized Commodity Decription And Coding System ) Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve kod sistemi )sistemi,  merkezi ürün sınıflamaları için bloklar oluşturulmasını sağlayarak revize edilmiş uluslar arası ekonomik sınıflamalar sisteminin gelişmesinde bir anahtar rol üstlenmiştir.
HS, Dünya Gümrük Organizasyonu tarafından dış ticaret için kararlaştırılmış, bir uluslar arası gümrük ürün sınıflamasıdır. Diğer birçok ülke gibi, Üye Ülkeler 1988`den beri HS` yi hem gümrük tarifeleri hem de dış ticaret istatistikleri için kullanmaktadır. HS hiyerarşik olarak yapılandırılmış bir mal sınıflamasıdır. HS hizmetleri kapsamaz, fakat hizmetlerin fiziksel `gösterimini` (örneğin mimarlık projeleri, yazılım disketleri, vb.) açık bir şekilde kapsar.HS 1.1.2002 de uygulanmak üzere revize edilmiştir.HS, dış ticaret sınıflamaların uyumunu garanti etmek, ülkelerin dış ticaret istatistiklerini ve bunlarıuluslar arası karşılaştırmasını garanti etmek için geliştirilmiş uluslar arası bir sınıflamadır.

Yasal dayanak:

Sınıflamanın yapısı :
 
Seviye 1: Roma rakamlarıyla kodlanmış kısımlar ( I -XXI) 21 kısım;
Seviye 2: iki basamaklı  rakamlarla belirlenmiş 97 bölüm;
Seviye 3: dört basamaklı rakamlarla belirlenmiş 1 257 başlıklar;
Seviye 4: altı basamaklı rakamlarla  belirlenmiş 5 235 alt-başlıklar;

İlgili  sınıflamalar:

1. Merkezi Ürün sınıflaması  (CPC)
2. Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslar arası Standart Sanayi Sınıflaması, (ISIC Rev.3)
3. Standart Uluslar arası Ticaret Sınıflaması, (SITC Rev.3)
4. Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması  (CPA)
5. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, (NACE Rev.1.1)
6. Birleştirilmiş Mal Sınıflaması (CN)

Veri Mevcudiyeti :
Orijinalinde sorumlu kurum :
Birleşmiş Milletler İstatistik  Bölümü (UNSD)
Orjinal yayının telif hakkı Birleşmiş Milletlerindir.İzinle kullanılmaktadır.Birleşmiş Milletler  ingilizce versiyonları Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi`nin  web adresinde
http://unstats.un.org/unsd/class/family/glossary_short.htm  yer almaktadır.Bu  Sınıflamanın türkçe çevirisinde Birleşmiş Milletler sorumlu değildir.

Türkçe versiyonunda sorumlu kurumlar:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Metaveri ve Standartlar Daire Başkanlığı
Sınıflamalar Grubu
Tel: 90 312 410 02 70 - 410 02 86
e-mail : siniflama@tuik.gov.tr

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK