Sınıflama Adı (Sınıflama Kısa Adı)
Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması - ISCO 88 (ISCO-88)
Sınıflama Yapısı
Arama
Açıklama
10 ANA GRUP
28 ALT ANA GRUP
116 GRUP
390 BİRİM GRUP
Yayın İndirebileceğiniz Formatlar
Excel   PDF   Word   XML  
İndirilebilir Dosyalar
Dönüşüm Tabloları Sözlükler
Görüntülenecek kayıt bulunamadı.
Sınıflama İşlem
Amaca Göre Bireysel Tüketimin Sınıflaması Detay
Açıklama
Ülke Kodları Standart Kod Listesi (Numerik) Detay
Açıklama
Açıklama

ISCO-88 

ISCO-88 (International Standard Classification of Occupations-Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması), idari kayıtlar ile birlikte nüfus sayımları ve diğer istatistiksel araştırmalardan elde edilen mesleklerle ilgili bilgilerin biraraya toplanması ve sınıflanmasına yönelik bir sistemi sağlamaktadır.

ILO `nun önemli bir  yayını olan ISCO-88, meslek bilgilerinin uluslararası karşılaştırmasını mümkün kılma yönünde,  meslek bilgilerini tanımlamak ve sunmak için zorunlu bir araçtır. Ayrıca, ulusal meslek sınıflamasını geliştirmek ve revize etmek için bir model olarak da kullanılabilir.

ISCO-88`in üç ana amacı vardır: Birinci amaç, ulusal meslek verilerinin uluslararası kullanımını sağlayarak, ulusal istatistikçilerin mesleklerle ilgili uluslararası iletişimlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olmaktır.

İkinci amaç, uluslararası göç ve işe yerleştirme gibi konularla bağlantılı olan hareket esaslı faaliyetler ile özel karar almaya yönelik yapılacak araştırmalarda kullanışlı olabilecek bir formda, uluslararası meslek verilerinin üretilebilmesine olanak sağlamaktır.

Üçüncü amaç ise, ulusal meslek sınıflamalarını geliştiren veya revize eden ülkelerin bir model oluşturmalarına yardımcı olmaktır.

Sınıflamanın yapısı :
 
Seviye 1: Tek haneli rakamlarla kodlanmış  10 ana grup;
Seviye 2: iki basamaklı  rakamlarla belirlenmiş 28 alt ana grup;
Seviye 3: üç  basamaklı rakamlarla belirlenmiş  116  grup;
Seviye 4: dört basamaklı rakamlarla  belirlenmiş 390 birim grubu;

İlgili  sınıflamalar:

1.ISCED-1997 Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması

Veri Mevcudiyeti :
Orijinalinden sorumlu kurum :
ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü, İstatistik Bürosu (Cenevre, İsviçre).

Türkçe versiyonunda sorumlu kurum :

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Metaveri ve Standartlar Daire Başkanlığı
Sınıflamalar Grubu
Tel: 90 312 410 02 70 - 410 02 86
e-mail : siniflama@tuik.gov.tr

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK