Sınıflama Adı (Sınıflama Kısa Adı)
Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması - ISCO 08 (ISCO-08)
Sınıflama Yapısı
Arama
Açıklama
10 ANA GRUP
43 ALT ANA GRUP
130 GRUP
436 BİRİM GRUP
Yayın İndirebileceğiniz Formatlar
Excel   PDF   Word   XML  
İndirilebilir Dosyalar
Dönüşüm Tabloları Sözlükler
Görüntülenecek kayıt bulunamadı.
Sınıflama İşlem
Amaca Göre Bireysel Tüketimin Sınıflaması Detay
Açıklama
Ülke Kodları Standart Kod Listesi (Numerik) Detay
Açıklama
Açıklama

ISCO-08

 

Dünya genelinde yaşanan gelişmeleri ve değişimleri yansıtmak için, kurumumuzun da görüşlerini ve düşüncelerini belirtmek suretiyle katıldığı, 2003 yılından itibaren aktif bir şekilde güncellenmesi yapılan ISCO-88`in (Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması) yeni versiyonu olan ISCO-08, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayına hazır hale getirilmektedir. Ancak son haline getirilene kadar, sınıflama yapısı (Ana gruplar, Alt-ana gruplar, Gruplar ve Birim gruplar) yayınlanmıştır. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde sınıflamanın kategorilerinin tanımlarını da içeren bütün halindeki kitabı yayına hazır olacaktır.

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)`nun önemli bir yayını olan ISCO-88`in güncellenmiş hali olan ISCO-08, hem ülkelerin kendi  ulusal sınıflamalarının geliştirilmesinde hem de meslek bilgilerinin uluslararası karşılaştırmasını mümkün kılma yönünde kullanışlı bir modeldir. ISCO-88, bir işi yapmak için gerekli olan beceri, uzmanlık ve seviyeyi dikkate almaktaydı, ISCO-08 de aynı temele dayanmaktadır. Yine aynı şekilde, ISCO-08, ISCO-88 gibi, yapılan iş türüne göre dört tabakalı hiyerarşik bir yapıya sahiptir. ISCO-08`e göre, bir meslek sınıflamasında sınıflandırılan esas nesneler işlerdir.  

 

ISCO meslek sınıflaması dünya düzeyindeki tüm meslekleri kapsamaktadır. Bazı meslekler, sadece bazı ülkelerde bulunmaktadır (Örneğin; timsah yetiştiricisi, köy şifacısı, büyücü hekim gibi). Bu sınıflamanın Türkçe’ye çevirisi, orjinaline bağlı kalınarak yapılmıştır. Çevisi yapılan tüm meslekler, ülkemizde de bulundukları anlamına gelmemektedir.  

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK