Sınıflama Adı (Sınıflama Kısa Adı)
İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI, 2005 (İBBS, 2005)
Sınıflama Yapısı
Arama
Açıklama
1 TÜRKİYE
12 BÖLGE BİRİMLERİ( DÜZEY 1)
26 BÖLGE BİRİMLERİ( DÜZEY 2)
81 İL (DÜZEY 3)
Yayın İndirebileceğiniz Formatlar
Excel   PDF   Word   XML  
İndirilebilir Dosyalar
Dönüşüm Tabloları Sözlükler
Görüntülenecek kayıt bulunamadı.
Sınıflama İşlem
Amaca Göre Bireysel Tüketimin Sınıflaması Detay
Açıklama
Ülke Kodları Standart Kod Listesi (Numerik) Detay
Açıklama
Açıklama

İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRMASI (İBBS)

 

Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması ve Avrupa Birliği (AB) ile karşılaştırılabilir veriler üretilmesi amacıyla AB bölgesel sınıflandırması olan NUTS kriterlerine göre tanımlanmıştır.

NUTS sınıflaması AB’ye üye ülkelerde kullanılmaktadır. Aday ülklerde ise geliştirilen sınıflama ismi kullanılmaktadır.(örn: İBBS)

Since NUTS classification is used only by EU member states, version used in Turkey, as a candidate country, is named statistical regions (SR-İBBS)   

 

Üç düzeyden oluşmaktadır. İlk aşamada idari yapıya uygun olarak 81 il, 3. düzeyde bölge birimleri olarak tanımlanmıştır. Ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi yönlerden benzer illerin belirli bir nüfus büyüklüğü de dikkate alınarak gruplanması ile 26, 2. düzeyde bölge birimleri tanımlanmıştır. Yine aynı kritere göre 2. düzey bölge birimlerinin gruplanması sonucu 12 birim 1. düzeyde bölge birimleri tanımlanmıştır.


Bu sınıflama, 28/08/2002 tarih ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulanmaya başlanmıştır. İstatistiki Bölge ve İdari Bölünüş sınıflamasında yer alan kodları ve  tanımları aşağıda verilmiştir.


İBBS KODU : 5  basamaklı bir kod`dan oluşmaktadır.


İlk 2 basamak Türkiye`yi simgeleyen `TR` harflerinden oluşmaktadır. 3. basamak (1`den 9`a kadar rakam örn: TR1, TR2 , A`dan C`ye kadar harf  örn : TRA, TRB  ve TRC ) 1. düzeyde 12 bölge birimlerini simgelemektedir (İBBS 1).


4. basamak (her 1. düzeyde bölge birimi değiştiğinde 0 veya 1`den başlayarak artan rakamlar ( örn: TR10, TR21, TR21 ) 2. düzeyde 26 bölge birimini simgelemektedir (İBBS 2).

 

5. basamak illeri simgelemektedir. Örn: TR331 Manisa, TR332 Afyonkarahisar, TR333 Kütahya (İBBS 3)

 

  • Yerel İdari Birimler düzey 1 (YİB 1): İlçeler (AB Yerel İdari Birim sınıflamasındaki LAU 1 kriterlerine göre tanımlanmıştır.) 
  • Yerel İdari Birimler  düzey 2 (YİB 2): Belediyeler ve belediyesi olmayan köyleri  Simgelemektedir. (AB Yerel İdari Birim sınıflamasındaki LAU 2 kriterlerine göre tanımlanmıştır.)

 31.12 2010 tarihinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre :

 

Düzeyler

İsatatistik Bölge Birim sınıflama Sayısı

İBBS 1

12

İBBS 2 

26

İBBS 3 

81

YİB 1 (LAU1) 

957

YİB 2(LAU2)

37 176

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK