Sınıflama Adı (Sınıflama Kısa Adı)
Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması, SITC Rev.3 (SITC Rev.3)
Sınıflama Yapısı
Arama
Açıklama
11 Düzey 1
68 Düzey 2
261 Düzey 3
1033 Düzey 4
2822 Düzey 5
Yayın İndirebileceğiniz Formatlar
Excel   PDF   Word   XML  
Dönüşüm Tabloları Sözlükler
Görüntülenecek kayıt bulunamadı.
Sınıflama İşlem
Amaca Göre Bireysel Tüketimin Sınıflaması Detay
Açıklama
Ülke Kodları Standart Kod Listesi (Numerik) Detay
Açıklama
Açıklama

SITC Rev 3.

SITC Rev.3 ( Standard International Trade ClassificationRev.3,1988 -  Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması, 3. Revizyon,1988)  SITC (1951); SITC Rev.1 (1961); SITC Rev.2 (1975) sınıflamaların güncelleştirilmiş  versiyonudur.Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir uluslararası ticari mal sınıflandırmadır. SITC? nın revize edilmiş 3. versiyonu HS` le aynı zamanda yürürlüğe girmiştir.

HS?in kabul edildiği tarihe kadar SITC dünya genelinde dış ticaret istatistiklerinin karşılaştırma yapılmasını mümkün kılan tek ticari mal sınıflandırmaydı. Şu anda HS tüm dünyada kullanılmakta ve dolayısıyla SITC?nin önemi de azalmaktadır.

SITC `ın 3. revize edilmiş versiyonu HS `in kurucu öğelerini, inşa edici bloklar olarak kullanmaktadır. SITC Rev.3 tamamen rakamsal kodlamaya sahip beş hiyerarşik yapıdan oluşmaktadır. SITC Rev3 ve HS arasındaki bağlantı CPC ve HS arasındakine çok benzer niteliktedir: SITC `daki beş haneli başlıklar tek bir CPC alt sınıfına, tamamen ya da kısmen denk düşmektedir.

CPC alt sınıfı, SITC Rev 3 deki sadece 3 haneli bir başlığın parçasıdır. Dolayısıyla, CPC alt sınıfları her zaman için SITC?daki 3 haneli başlıklar olarak bir araya getirilebilir.


Yasal dayanak:   BM İstatistik Komisyonu`nun 23. Oturumunda onaylanmıştır (Şubat1985); Ekonomik ve sosyal Konsey, karar 1985/7

Sınıflamanın yapısı :
 Seviye 1: :(0 `dan 9 ` a)  bir haneli rakamlarla kodlanarak belirlenmiş 10 bölüm ;
Seviye 2: iki  haneli rakamlarla kodlanarak belirlenmiş  67 alt-bölümler;
Seviye 3: üç haneli rakamlarla kodlanarak belirlenmiş  261 gruplar;
Seviye 4: dört haneli rakamlarla kodlanarak belirlenmiş 1 033 alt-gruplar;
Seviye 5: beş haneli rakamlarla kodlanarak belirlenmiş  2 822 temel başlıklar.

(Sunucuda görülen 3136 (I,II dönüşüm tablosu için eklendi I,II hariç) temel başlıklardan  312 alt -grupların tekrar yazılmasından  kaynaklanmaktadır. örneğin  0190 alt- grup kodu 01900 temel başlık olarak tekrar yazılmıştır.)
 
İlgili  sınıflamalar:
 
1. Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması, (SITC Rev.2);
2. Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi   (HS): 
3. Merkezi Ürün Sınıflaması (CPC);
4. Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslar arası Standart Sanayi Sınıflaması, (ISIC Rev.3);
5. Geniş Ekonomik Gruplara göre Sınıflama (BEC).

Veri Mevcudiyeti :

Orijinalinde sorumlu kurum :
Birleşmiş Milletler İstatistik  Bölümü (UNSD)
Orjinal yayının telif hakkı Birleşmiş Milletlerindir.İzinle kullanılmaktadır.Birleşmiş Milletler  ingilizce versiyonları Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi?nin  web adresinde http://unstats.un.org/unsd/class/family/glossary_short.htm  yer almaktadır.Bu sınıflamanın türkçe çevirisinde Birleşmiş Milletler sorumlu değildir.

Türkçe versiyonunda sorumlu kurum :
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Metaveri ve Standartlar Daire Başkanlığı
Sınıflamalar Grubu
Tel: 90 312 410 02 70 - 410 02 86
e-mail : siniflama@tuik.gov.tr

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK