Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması, SITC Rev.4
Kod Tanım
0
Gıda ve canlı hayvanlar
1
İçecekler ve tütün
2
Ham maddeler (petrol hariç), yenilemeyen
3
Mineral yakıtlar, yağlar ve ilgili malzemeler
4
Hayvansal ve bitkisel sıvı yağlar, katı yağlar ve mumlar
5
Kimyasallar ve ilgili ürünler
6
Mamul ürünler, esas malzemesine göre sınıflandırılanlar
7
Makine ve ulaşım araçları
8
Çeşitli mamul ürünler
9
Başka yerde sınıflandırılmamış mal ve işlemler
10 record(s) found, all record(s) displayed.  
1
Kod :
Öneri Yap

Ana Sayfa | TÜİK

Necatibey Cad. No:114 Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0. 312. 410 0 410
(c) 2006 TÜİK