Dönüşüm Tabloları
No Dönüşüm Adı Kaynak Sınıflama Hedef Sınıflama İşlem
1 CN 2012 - CPA 2008 Birleştirilmiş Mal Sınıflaması, CN 2012 Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008 Detay | Açıklama
2 CN 2020 - CPA 2.1 Birleştirilmiş Mal Sınıflaması, 2020 Avrupa Birliğinde Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, Versiyon 2.1 Detay | Açıklama
3 CPA 2002 - CPA 2008 Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması CPA 2002 Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, CPA 2008 Detay | Açıklama
4 ISIC Rev.4 - NACE Rev.2 Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması, ISIC Rev.4 Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması , NACE Rev.2 Detay | Açıklama
5 NACE Rev.1.1 - NACE Rev.2 Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, NACE Rev.1.1 Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması , NACE Rev.2 Detay | Açıklama
6 PRODTR 2010 - GTİP 2010 PRODTR listesi (Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi), 2010 versiyonu Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli, GTIP 2010 Detay | Açıklama
6 record(s) found, all record(s) displayed.  
1
Tüm dönüşümleri görmek için tıklayınız
Açıklama

Dönüşüm Tabloları
Sınıflamaların ilişkilendirilmesine yönelik bir araçtır. Dönüşüm tablosu, bir sınıflamadaki kategorilerin diğer sınıflamalarda ya da aynı sınıflamanın önceki versiyonlarında nerede ve hangi ölçüde bulunabileceğini sistemli bir şekilde açıklar. Dönüşüm tabloları, metodolojik açıdan bir sınıflama için tanımlanan gruplarda sınıflandırılan birimlerin başka sınıflamalarda  nasıl sınıflandırılabileceğini açıklayarak sınıflamalar değeri kümelerinin birbirleriyle ilintili olma şeklini açıklar. Tablolar uluslararası sınıflamaların geliştirilmesi ve uyumlaştırılması açısından önemlidir. Sınıflamalar arasında ilişki kurulmasının isteneceği pek çok farklı durum ve bu ilişkilerin alabileceği pek çok şekil vardır. Tablolar, kurallara bağlı olarak, kesin olarak tablolar arasındaki bağlantı türünü tanımlamaya yönelik olarak  net olabilir (Tarihi, hiyerarşik ya da örtüşen gibi.).

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK