SINIFLAMA SUNUCUSU

Ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarının incelenmesi için istatistiki bilgilere gereksinim duyulur. Ancak bu bilgilerin gerek kullanıcılar arasında, gerekse uluslararası alanda anlamlı olabilmesi, belli standartlara dayandırılarak düzenlenmiş olmalarına bağlıdır. Küreselleşmenin hedeflendiği günümüz koşullarında ve içinde bulunduğumuz bilgi çağında farklı dilleri konuşan ya da farklı amaçlara sahip bilgi kullanıcılarının iletişimi, ortak bir dil olan sınıflamalar ve kodlama sistemleri sayesinde sağlanmaktadır. Kurumumuz bugüne kadar, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve tüm dünyada kabul gören Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasını, USSS (International Standard Industrial Classification-ISIC) temel alarak istatistikler üretmiştir.

Türk İstatistik Sistemi, uzun yıllardır takip ettiği uluslararası sınıflamalar yerine uluslararası sınıflama sistemine entegre olarak geliştirilmiş olan Avrupa Birliği Sınıflama sistemine geçiş sağlama çabası içindedir. Böylece hem uluslararası sınıflama sistemlerine hem de Avrupa Birliği sınıflama sistemine uyumlu, karşılaştırmalara imkan verebilecek aynı zamanda da ulusal düzeydeki bilgi taleplerini karşılayabilecektir.

İstatistikte veri kaynaklarından birisi olan ve kayıt sistemlerinin temelini oluşturan idari kayıtlardaki verilerin istatistik alanındaki kullanımı ancak uluslar arası metodoloji ve sınıflamaların idari amaçla derlenen bilgilerde kullanımı ile söz konusudur. Bu nedenle Türkiye İstatistik Kurumu, kendi amaçları için istatistik üreten ve idari amaçlı kayıt tutan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına uluslararası metodoloji ve istatistiki sınıflamaları kullanmaları konusunda destek sağlamaktadır.

Ulusal İstatistik Sisteminin koordinasyonundan sorumlu olan Türkiye İstatistik Kurumu, bu koordinasyonun en önemli bileşenlerinden biri olan uluslararası düzeyde, ulusal düzeyde ve Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan tüm ekonomik ve sosyal sınıflamaları tek sunucu üzerinde toplamış ve tüm kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktadır. Bu sunucu ile sunulan sınıflamaların yaygın kullanımı hem istastistiklerin kalitesini arttıracak hem de karşılaştırılabilir bir istastistik sistemi oluşturulmasını sağlayacaktır.

Sınıflama sunucusu yalnızca istatistiki sınıflamalar hakkında bilgi sunmaktadır. Veri bilgisi taleplerinizi bilgi@tuik.gov.tr  e-posta adresine gönderebilirsiniz. 


                                               TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK