CEVAPLAYICI BİLGİLENDİRME MODÜLÜ

TÜİK TARAFINDAN YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirlemekte, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgileri derlemekte, değerlendirmekte, gerekli istatistikleri üretmekte, yayımlamakta, dağıtımını ve Resmi İstatistik Programında istatistik sürecine dahil kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaktadır.

Araştırmalarımızdan elde edilen veriler; bireyler, haneler, işyerleri, kurum/kuruluşlar ve devlet politikaları ile ilgili alınan/alınacak kararlarda önemli yer tutmaktadır. Ürettiğimiz istatistiklerin doğru, güvenilir ve tüm toplumu yansıtabilecek şekilde olması için sizlerin vereceği bilgilere ihtiyacımız vardır. Cevaplamanız istenen araştırmanın içeriği ve sürecin işleyişi hakkında ihtiyacınız olan bilgileri bu sayfalarda bulabilirsiniz.

İşyeri / Tüzel Kişilik
İşyeri Araştırmaları ile ilgili merak edilen tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Hanehalkı / Fert
Anketörümüz tarafından arandıysanız ya da evinize bilgilendirme mektubu geldiyse faydalanabileceğiniz bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Görüşleriniz Bizim İçin Önemli
TÜİK Araştırmalarında cevaplayıcı olarak yer aldıysanız istek, şikayet ve önerilerinizi buradan bize iletebilirsiniz.